Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

narcosisv
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viatitelitury titelitury
narcosisv
1195 0756
narcosisv
Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viaszydera szydera
narcosisv
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viasowa sowa
narcosisv
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viaadzix69 adzix69
narcosisv
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
narcosisv
0446 070e
Reposted fromcalifornia-love california-love
narcosisv
0510 ec21
Reposted fromcalifornia-love california-love
narcosisv
0512 77d6
Reposted fromcalifornia-love california-love
narcosisv
0513 4d89
Reposted fromcalifornia-love california-love
narcosisv
0515 2d52
Reposted fromcalifornia-love california-love
narcosisv
0516 7d03
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 07 2017

narcosisv
narcosisv
narcosisv

July 08 2015

narcosisv
KAŻDY Z NAS WIE, JAK OGROMNA TRAGEDIĄ JEST UTRATA PRZYJACIELA. TAKA OSOBA JEST WIELKIM SKARBEM, KTÓRY PRAGNIEMY ZATRZYMAĆ DLA SIEBIE, NA WYŁĄCZNOŚĆ. CZASAMI PRZYJAŹŃ JEST WAŻNIEJSZA OD MIŁOŚCI.
KTO ZROZUMIE CIĘ LEPIEJ NIŻ PRAWDZIWY PRZYJACIEL? TYLKO ON ZOBACZY BÓL W TWOICH OCZACH, PODCZAS GDY RESZTA WIDZI FAŁSZYWY UŚMIECH, KTÓRY JEST DLA NICH WYSTARCZAJĄCY. TO ON ROZUMIE, SZANUJE, WSPIERA I WYBACZA. PODNOSI NA DUCHU, BĄDŹ PRZYWRACA DO ŚWIATA RZECZYWISTEGO, KIEDY ODLATUJESZ W KRAINĘ CZARÓW.
— IDK
narcosisv
0276 ccae
Reposted byconcarneadzix69sadpornkobietyzapominanievistavioblackheartgirl
narcosisv
SZCZĘŚCIE TO JEDYNA RZECZ, KTÓRA SIĘ MNOŻY, GDY SIĘ NIĄ DZIELISZ..
— ANONIM
Reposted bynayantarabezsennaawakenedSkydelancoolstorybro23zapominanieBe-Lovedszmayintihar
narcosisv
0268 ecba 500
Reposted bymodalnabladeush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl