Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

narcosisv
narcosisv
narcosisv

July 08 2015

narcosisv
KAŻDY Z NAS WIE, JAK OGROMNA TRAGEDIĄ JEST UTRATA PRZYJACIELA. TAKA OSOBA JEST WIELKIM SKARBEM, KTÓRY PRAGNIEMY ZATRZYMAĆ DLA SIEBIE, NA WYŁĄCZNOŚĆ. CZASAMI PRZYJAŹŃ JEST WAŻNIEJSZA OD MIŁOŚCI.
KTO ZROZUMIE CIĘ LEPIEJ NIŻ PRAWDZIWY PRZYJACIEL? TYLKO ON ZOBACZY BÓL W TWOICH OCZACH, PODCZAS GDY RESZTA WIDZI FAŁSZYWY UŚMIECH, KTÓRY JEST DLA NICH WYSTARCZAJĄCY. TO ON ROZUMIE, SZANUJE, WSPIERA I WYBACZA. PODNOSI NA DUCHU, BĄDŹ PRZYWRACA DO ŚWIATA RZECZYWISTEGO, KIEDY ODLATUJESZ W KRAINĘ CZARÓW.
— IDK
narcosisv
0276 ccae
Reposted byconcarneadzix69sadpornkobietyzapominanievistavioblackheartgirl
narcosisv
SZCZĘŚCIE TO JEDYNA RZECZ, KTÓRA SIĘ MNOŻY, GDY SIĘ NIĄ DZIELISZ..
— ANONIM
Reposted bynayantarabezsennaawakenedSkydelancoolstorybro23zapominanieBe-Lovedszmayintihar
narcosisv
0268 ecba 500
Reposted bymodalnabladeush
narcosisv
0267 a483 500
Reposted bymodalna modalna

July 02 2015

narcosisv
9009 3592
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatooskaa tooskaa
narcosisv
3156 e2fd
Reposted fromlavendowy lavendowy viatooskaa tooskaa
9613 44c2 500
narcosisv
8971 33e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaa-antimatter a-antimatter
narcosisv
0036 a790
narcosisv
4936 62b1
Reposted fromleukopenia leukopenia viatooskaa tooskaa
narcosisv
Nikt nie zna prawdziwej mnie . Nikt nie wie jak wiele razy płakałam w swoim pokoju , kiedy nikt nie patrzył. Nikt nie wie jak wiele razy traciłam nadzieję, jak wiele razy ludzie mnie zawiedli. Nikt nie wie jak wiele razy chciałam się poddać , ale tego nie zrobiłam dla dobra innych. Nikt nie wie jakie myśli przechodzą przez moją głowę, kiedy jestem smutna, jak bardzo przerażające one są .
— fb
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viatooskaa tooskaa
narcosisv
2641 31ea 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatooskaa tooskaa
narcosisv
1214 fe8d 500
Reposted fromrenirene renirene viatooskaa tooskaa
narcosisv
2632 05c6
Reposted froma-antimatter a-antimatter
narcosisv
0062 ea8a
narcosisv
3426 0d85 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl